استاننوع سفر زائرگروه مبلغ تور تسهیلات مبلغ اهداییمابه تفاوت واریزی اعتبار
زنجانهوایی (فرودگاه امام خمینی)سرپرست(ایثارگر)الف115،000،00080،000،00010،000،00025،000،000تا پایان مهر ماه 1401
زنجانهوایی (فرودگاه امام خمینی)سرپرست(ایثارگر)ب111،000،00080،000،00010،000،00021،000،000تا پایان مهر ماه 1401
زنجانهوایی (فرودگاه امام خمینی)همراهالف115،000،00080،000،000035،000،000تا پایان مهر ماه 1401
زنجانهوایی (فرودگاه امام خمینی)همراهب111،000،00080،000،000031،000،000تا پایان مهر ماه 1401
استاننوع سفر زائرگروه مبلغ تور تسهیلات مبلغ اهداییمابه تفاوت واریزی اعتبار
زنجانزمینیسرپرست(ایثارگر)الف63،000،0040،000،00010،000،00013،000،000تا پایان مهر ماه 1401
زنجانزمینیسرپرست(ایثارگر)ب62،000،0040،000،00010،000،00012،000،000تا پایان مهر ماه 1401
زنجانزمینیهمراهالف63،000،0040،000،000023،000،000تا پایان مهر ماه 1401
زنجانزمینیهمراهب62،000،0040،000،000022،000،000تا پایان مهر ماه 1401
واریز پیش پرداخت

زائر گرامی 
لطفا پس از محاسبه  مبلغ سفر در قسمت مابه تفاوت واریزی سرپرست + همراه یا همراهان طبق ارقام جدول فوق جهت پرداخت وارد لینک زیر شوید

آدرس دفتر زیارتی:
زنجان - خیابان خواجه نصیرالدین طوسی روبروی مدرسه میثاق آژانس فضیلت به شماره همراه 09121414302 

کاربر گرامی 
جهت ورود به سامانه جامع زیارتی شرکت شاهدان وارد لینک زیر شوید.

ورود به سامانه
سبد خرید