استاننوع سفر زائرگروه مبلغ تور تسهیلات مبلغ اهداییمابه تفاوت واریزی اعتبار
خراسان جنوبی هوایی (فرودگاه مشهد)سرپرست(ایثارگر)الف130،000،00080،000،00010،000،00040،000،000تا پایان مهر ماه 1401
خراسان جنوبی هوایی (فرودگاه مشهد)سرپرست(ایثارگر)ب128،850،00080،000،00010،000،00038،850،000تا پایان مهر ماه 1401
خراسان جنوبی هوایی (فرودگاه مشهد)همراهالف130،000،00080،000،000050،000،000تا پایان مهر ماه 1401
خراسان جنوبی هوایی (فرودگاه مشهد)همراهب128،850،00080،000،000048،850،000تا پایان مهر ماه 1401
استاننوع سفر زائرگروه مبلغ تور تسهیلات مبلغ اهداییمابه تفاوت واریزی اعتبار
خراسان جنوبی زمینیسرپرست(ایثارگر)الف69،800،00040،000،00010،000،00019،800،000تا پایان مهر ماه 1401
خراسان جنوبی زمینیسرپرست(ایثارگر)ب68،500،00040،000،00010،000،00018،500،000تا پایان مهر ماه 1401
خراسان جنوبی زمینیهمراهالف69،800،00040،000،000029،800،000تا پایان مهر ماه 1401
خراسان جنوبی زمینیهمراهب68،500،00040،000،000028،500،000تا پایان مهر ماه 1401
واریز پیش پرداخت

زائر گرامی 
لطفا پس از محاسبه  مبلغ سفر در قسمت مابه تفاوت واریزی سرپرست + همراه یا همراهان طبق ارقام جدول فوق جهت پرداخت وارد لینک زیر شوید

آدرس دفترزیارتی :
​​​​​​​بیرجند - خیابان مدرس 20 متری دوم شرقی (باهنر شرقی) پلاک 64 به شماره همراه 09151642254

کاربر گرامی 
جهت ورود به سامانه جامع زیارتی شرکت شاهدان وارد لینک زیر شوید.

ورود به سامانه
سبد خرید