استاننوع سفر زائرگروه مبلغ تور تسهیلات مبلغ اهداییمابه تفاوت واریزی اعتبار
البرزهوایی ( فرودگاه امام خمینی )سرپرست(ایثارگر)الف115،000،00080،000،00010،000،00025،000،000تا پایان مهر ماه 1401
البرزهوایی ( فرودگاه امام خمینی )سرپرست(ایثارگر)ب110،000،00080،000،00010،000،00020،000،000تا پایان مهر ماه 1401
البرزهوایی ( فرودگاه امام خمینی )همراهالف115،000،00080،000،000035،000،000تا پایان مهر ماه 1401
البرزهوایی ( فرودگاه امام خمینی )همراهب110،000،00080،000،000030،000،000تا پایان مهر ماه 1401
استاننوع سفر زائرگروه مبلغ تور تسهیلات مبلغ اهداییمابه تفاوت واریزی اعتبار
البرززمینیسرپرست(ایثارگر)الف62،000،00040،000،00010،000،00012،000،000تا پایان مهر ماه 1401
البرززمینیسرپرست(ایثارگر)ب61،800،00040،000،00010،000،00011،000،000تا پایان مهر ماه 1401
البرززمینیهمراهالف62،000،00040،000،000022،000،000تا پایان مهر ماه 1401
البرززمینیهمراهب61،800،00040،000،000021،000،000تا پایان مهر ماه 1401
واریز پیش پرداخت

زائر گرامی 
لطفا پس از محاسبه  مبلغ سفر در قسمت مابه تفاوت واریزی سرپرست + همراه یا همراهان طبق ارقام جدول فوق جهت پرداخت وارد لینک زیر شوید

آدرس دفتر زیارتی :(شرکت آبیدرگشت)
کرج- میدان شاه عباسی بلوار امام زاده حسن کوچه گلستان ساختمان سپهر پلاک 1176 کد پستی 3134793456

شماره تماس :09192651944

کاربر گرامی 
جهت ورود به سامانه جامع زیارتی شرکت شاهدان وارد لینک زیر شوید.

ورود به سامانه
سبد خرید