استاننوع سفر زائرگروه مبلغ تور تسهیلات مبلغ اهداییمابه تفاوت واریزی اعتبار
قزوینهوایی ( فرودگاه امام خمینی )سرپرست(ایثارگر)الف115،000،00080،000،00010،000،00025،000،000تا پایان مهر ماه 1401
قزوینهوایی ( فرودگاه امام خمینی )سرپرست(ایثارگر)ب111،000،00080،000،00010،000،00020،000،000تا پایان مهر ماه 1401
قزوینهوایی ( فرودگاه امام خمینی )همراهالف115،000،00080،000،000035،000،000تا پایان مهر ماه 1401
قزوینهوایی ( فرودگاه امام خمینی )همراهب111،000،00080،000،000030،000،000تا پایان مهر ماه 1401
استاننوع سفر زائرگروه مبلغ تور تسهیلات مبلغ اهداییمابه تفاوت واریزی اعتبار
قزوینزمینیسرپرست(ایثارگر)الف63،000،00040،000،00010،000،00013،000،000تا پایان مهر ماه 1401
قزوینزمینیسرپرست(ایثارگر)ب57،000،00040،000،00010،000،0007،000،000تا پایان مهر ماه 1401
قزوینزمینیهمراهالف63،000،00040،000،000023،000،000تا پایان مهر ماه 1401
قزوینزمینیهمراهب57،000،00040،000،000017،000،000تا پایان مهر ماه 1401
واریز پیش پرداخت

زائر گرامی 
لطفا پس از محاسبه  مبلغ سفر در قسمت مابه تفاوت واریزی سرپرست + همراه یا همراهان طبق ارقام جدول فوق جهت پرداخت وارد لینک زیر شوید

آدرس دفتر زیارتی :
قزوین - سبزه میدان خیابان هلال احمر روبروی دبیرستان پاسداران به شماره همراه 09123822506 

کاربر گرامی 
جهت ورود به سامانه جامع زیارتی شرکت شاهدان وارد لینک زیر شوید.

ورود به سامانه
سبد خرید